Skip to main content
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
home-page
Deel op facebook
Deel op twitter
Ga terug naar het overzicht van nieuwsitems

Dilbeek: erosiepoel en aarden dam

Aan de Schapenstraat en Bullenbergstraat in Dilbeek vindt er bij hevige neerslag modderoverlast plaats. Water en modder stromen af van hoger gelegen landbouwpercelen, en komen terecht op de straat, waar de modder achterblijft.

Het sedimentrijk water komt grotendeels via één perceel op de Bullenbergstraat terecht. Om dit op te vangen is hier een aarden dam met stroomopwaarts een uitgegraven bufferzone aangelegd. De aarden dam vangt het afspoelend water op in de bufferzone. Door de aarden dam steekt een buis, de zogenaamde knijp. De knijp is aangesloten op een ingebuisde afvoer naar de Zierbeek. Doordat het water vertraagd wordt afgevoerd, bezinkt reeds een groot deel van het sediment in de bufferzone.

De bufferzone is ingezaaid met gras. Dit gras houdt al een deel van het sediment vast, zodat het in de bufferzone achterblijft. Het achtergebleven sediment kan na een tijdje terug op het perceel verspreid worden.

Door deze opvang wordt modderoverlast op de straat vermeden en komt er ook minder sediment in de Zierbeek terecht.

Opwaarts van dit perceel komt er ook veel sediment toe van de overzijde van de Schapenstraat. Hiervoor moet nog een maatregel worden uitgewerkt.

Deel op facebook
Deel op twitter