Samen naar een riviercontract voor het stroomgebied van de Bellebeek

Herinner jij je nog de wateroverlast door de Bellebeek bij hevige regenbuien? Er is de laatste jaren gelukkig al veel gebeurd om het overstromingsrisico te verminderen.

Hoe is het nu eigenlijk gesteld met het overstromingsrisico in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat? En zijn we klaar voor de toekomst?

Samen kunnen we meer

Op 12 februari 2020 ondertekenden de gemeentebesturen van Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat, de provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse Overheid een charter waarmee ze zich engageren om samen maatregelen te zoeken die de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit verminderen. Het resultaat wordt vastgelegd in een riviercontract voor de Bellebeek.

Maar de overheid kan het niet alleen. Maatregelen en oplossingen moeten ook gedragen worden door alle betrokken burgers, bedrijven, verenigingen … Daarom startte de Vlaamse Milieumaatschappij een project om iedereen te betrekken. Met de online test op https://bellebeek.riviercontract.be/ wordt het startschot gegeven van een jaar meedenken, voorstellen formuleren, discussiëren … om de problematiek rond wateroverlast, droogte, erosie en waterkwaliteit te verminderen in Affligem, Asse, Gooik, Lennik, Liedekerke, Roosdaal en Ternat.

Ook jij, jouw bedrijf of vereniging kan de komende maanden op verschillende manieren bijdragen:

  • Deel online, bediscussieer en steun ideeën en oplossingen vanaf 12 februari 2020 op https://bellebeek.riviercontract.be/. Daarbij kijken we ook naar de meerwaarde van de waterlopen in het stroomgebied voor alle gebruikers.
  • Ga zelf aan de slag op onze Bellebeekfora op 2 april (in GC Warande in Liedekerke, samen met gemeenten Affligem, Asse en Ternat) en 14 april (in GC Het Koetshuis in Roosdaal, samen met Gooik en Lennik) met de ideeën en initiatieven die zijn voorgesteld om te komen tot concrete en haalbare acties. De fora duren telkens van 19.30u tot 22.30u, onthaal is voorzien vanaf 19.00u. Schrijf je hier in.
  • Kom naar het feestelijk slotevent waar we de beste ideeën voorstellen.

Op het einde van het traject leggen we de engagementen van alle betrokkenen vast in een riviercontract voor de Bellebeek. Dat vormt dan de komende jaren de rode draad voor de uitvoering van concrete oplossingen, zodat we vooral van het water kunnen genieten.